Extra informatie Ketoconazol bij behandeling Syndroom van Cushing

Ketoconazole HRA tabletten worden voorgeschreven voor de behandeling van het Syndroom van Cushing. Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij patiënten met een acute of chronische leveraandoening. Ook moet extra worden opgelet op het ontstaan van leverletsel.

Het Syndroom van Cushing is een ziekte waarbij het lichaam te veel van het hormoon cortisol aanmaakt. Het geneesmiddel Ketoconazole HRA kan worden voorgeschreven aan volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Van Ketoconazol is bekend dat het leverproblemen kan geven. Voorschrijvers en gebruikers krijgen extra informatie over het gebruik van het geneesmiddel met als doel het risico op leverletsel te minimaliseren.

Advies voorschrijvers

Het geneesmiddel wordt ontraden bij patiënten met een acute of chronische leveraandoening. Ook moet bij gebruik van het geneesmiddel het risico op leverproblemen extra worden gemonitord. Voorafgaand en tijdens de behandeling moeten de leverenzymen worden gecontroleerd.

Dit schrijft de firma Laboratoire HRA Pharma in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar endocrinologen, internisten (inclusief artsen in opleiding) en ziekenhuisapothekers.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht.