CBG Wetenschapsdag: ‘Escher ontmoet het CBG’

Op vrijdag 6 februari van 9.00 – 14.00 uur in het Muntgebouw in Utrecht wordt de jaarlijkse CBG Wetenschapsdag gehouden met als thema ‘Escher ontmoet het CBG, regulatory efficiency van theorie naar praktijk’. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) stimuleert de kruisbestuiving tussen wetenschap, kliniek, het farmaceutische veld en het CBG zelf.

Escher platform

Escher is een platform binnen het Topinstituut Pharma dat met onderzoek, feiten en argumenten genereert voor een zinvolle discussie met relevante partijen over het functioneren van het regulatoire systeem

Regulatory science

Om het regulatoire systeem te voeden met de meest recente wetenschap is het CBG intensief betrokken bij regulatory science. Deze wetenschappelijke discipline onderzoekt onder meer of er (betere) methodes zijn om de balans tussen werkzaamheid en risico’s van een geneesmiddel te kunnen bepalen en bijvoorbeeld of het regulatoire systeem wel oplevert wat de samenleving er van verwacht. 

Deelnemen aan Wetenschapsdag

Voor deze CBG Wetenschapsdag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar waarvoor u van harte wordt uitgenodigd (maximum van 2 aanmeldingen per organisatie). Voor meer informatie en beschikbaarheid van plaatsen kunt u contact opnemen met Dominique de Ruiter via e-mailadres _Dienstpostbus_MO_II@cbg-meb.nl