Beoordeling experimentele geneesmiddelen voor behandeling van Ebola

Er is een begin gemaakt met de beoordeling van alle beschikbare relevante informatie over mogelijk inzetbare behandelingen tegen Ebola die momenteel worden ontwikkeld. De beoordeling wordt gedaan door de CHMP, het geneesmiddelenbeoordelingscomité van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is vertegenwoordigd. Het CBG is nauw betrokken bij deze beoordeling.

Het doel van de beoordeling is om een overzicht te geven van de bestaande kennis van verschillende experimentele geneesmiddelen zodat besloten kan worden over eventuele behandeling.

Op dit moment zijn er geen goedgekeurde geneesmiddelen ter bescherming tegen of genezing van Ebola. De ontwikkeling van geneesmiddelen voor behandeling van deze aandoening staat nog in de kinderschoenen. Sommige experimentele behandelingen tegen Ebola lieten weliswaar bemoedigende resultaten zien in de laboratoria of bij proefdieren, maar ze zijn nog onvoldoende bestudeerd bij mensen.

Het besluit om alle beschikbare informatie te beoordelen betekent dat farmaceutische firma’s worden uitgenodigd om alle kwaliteit, preklinische en klinische onderzoeksgegevens in te sturen naar de EMA. De beoordeling richt zich op experimentele geneesmiddelen die gebruikt worden om met het Ebola virus geïnfecteerde mensen te behandelen. Vaccins om mensen te beschermen tegen besmetting met het virus en behandeling met (bestanddelen uit het) bloed van overlevenden van de infectie zijn vooralsnog uitgesloten van de beoordeling.